Waar men in Gent de Mosterd vandaan haalt

Ik lust geen mosterd.

Maar laatst wou ik een paar potjes als cadeau geven.
En dan ga je bij Tierentyn
O zo mooi is het daar binnen. Het lijkt daar wel een museum.
Alleen al de manier van potjes inpakken geeft een mooi beeld.