Fimoroosje

Ze (9 jaar) start met kleine bolletjes.
Die worden zo plat mogelijk geduwd.
Rol een eerste plat schijfje op (1) en leg daarrond de volgende schijfjes waarbij telkens de open ruimte toegedekt wordt.
Na 6-7 blaadjes is de roos compleet. Snij het onderste deel weg met een mesje (4).


Een andere mogelijkheid is om te vertrekken van een bolletje waarrond de platte schijfjes gelegd worden.