En toen daalde er een engel neder …

… en nestelde zich in de nok van het poppenhuis.


Of wat er kan gebeuren met verdwaalde kerstspullen !